Υπηρεσίες

September 19, 2022 2023-09-01 10:08

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιοποιούμε τεχνολογίες αιχμής με σκοπό να παράγουμε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις.

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Η Onset ως Gold Partner της Softone εμπορεύεται το ERP της.  Διαθέτει  πιστοποιημένους συμβούλους και εξειδικεύει  τις υπηρεσίες της στον κλάδο των διανομών.

Ενδεικτικά πεδία δραστηριότητας:

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

Η Onset έχει αναπτύξει το σύστημα Μobile Cloud Services για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τον υπαλλήλων που δουλεύουν εκτός της εταιρίας. Πάνω από 1500 χρήστες καθημερινά διεκπεραιώνουν την καθημερινή τους λειτουργία με την εφαρμογή μας!

Οι διαδικασίες που εξυπηρετούνται είναι:

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS

Η Onset έχει αναπτύξει το δικό της σύστημα διαχείρισης αποθήκης καθετοποιημένο στις απαιτήσεις και τις γεωγραφικές  ιδιομορφίες της  Ελλάδας. Είναι Service Provider για το σύστημα  ιχνηλασίας τσιγάρων της Ε.Ε. με κάθετη λύση για τους διανομείς  συνδυάζοντας τις λειτουργίες του Εμπορικού  προγράμματος και του συστήματος διαχείρισης αποθήκης.

Ενδεικτικά πεδία δραστηριότητας:

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

DATA ANALYTICS

Η Onset αναλαμβάνει project που συνδυάζουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, τα απαραίτητα εργαλεία τεχνολογίας και την παραμετροποίηση τους. Συλλέγει δεδομένα από πολλές πηγές δεδομένων και καταλήγει σε Business Intelligence εργαλεία προβολής (Dashboards, γραφήματα, ανάλυση δεδομένων).

Ενδεικτικό πελατολόγιο το οποίο έχει εμπιστευθεί την εταιρία μας για ανάλυση και συλλογή  δεδομένων Sell Out:

υποδομη

Η Onset στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για να μπορέσει να επιτευχθεί η τέλεια απόδοση ενός συστήματος πρέπει να συνοδεύεται και από την σωστή υποδομή η οποία συχνά αποτελεί τροχοπέδη λόγο κόστους ή κακού σχεδιασμού

Για τον λόγο αυτό παρέχουμε με εξειδικευμένο προσωπικό λύσεις οι οποίες πλαισιώνουν και αναβαθμίζουν τα βασικά μας προϊόντα.

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας